NinjaRMM BrightGauge Integration

Åskådliggör viktig affärsdata från NinjaRMM-plattformen med BrightGauge