Dostęp na poziomie firmy
dzięki wymianie poświadczeń aplikacji NinjaRMM

Bezproblemowy i bezpieczny dostęp do maszyn klienta bez przeszkód dla użytkowników