Kraftig VMWare-overvåking fra NinjaRMM

Optimaliser styring av virtualiserte ressurser og sikre den virtuelle maskinens tilgjengelighet.