Endepunktsovervåkning og administrasjon på flere plattformer

Sørg for at brukerne er produktive og at enhetene er oppe og kjører med proaktiv endepunktsadministrasjon