VIJF HAPKLARE TIPS EN TRAININGEN, VOOR UW BEDRIJF

Sluit u aan bij andere MSP's die op groei gericht zijn en laat uw bedrijf wekelijks profiteren van vijf nieuwe praktische tips voor extra verbetering.

Simon Koekkoek      


Klik hier om uw exemplaar van de MSP-prijscalculator te downloaden

Vorig jaar hebben we de NinjaRMM MSP-prijscalculator uitgebracht. Na een jaar van enorme veranderingen en toegenomen besef over het belang van beveiliging, besloten we dat het tijd was om de prijscalculator te herzien en te kijken wat we konden doen om deze verder te verbeteren. Met de editie van 2021 beschikken Managed Service Providers over een nog beter instrument om kostenposten, overzichtsstrategieën en prijsberekeningen mee te onderzoeken.

Ik heb diverse, zowel visuele als functionele wijzigingen in de calculator doorgevoerd. Dit zijn de belangrijkste updates, met bijbehorende toelichting:

  • Instructiesleutel met kleurcodering ter identificatie van velden die moeten worden ingevuld.

  • Berekening van TECH-kosten besteed, waarmee wordt aangegeven hoeveel het uw MSP kost om tegen een uurtarief buitendiensttechnici in te zetten, wat nu automatisch wordt overgezet naar het tabblad Calculator, waarbij het relevante veld automatisch wordt ingevuld.

MSP-prijscalculator

  • Cybersecurity-stack: Nu er zoveel nadruk op beveiliging ligt is het fijn om te weten welk prijskaartje daaraan hangt. Het is me echter opgevallen dat sommige MSP's alleen een security optie bieden.

MSP-prijscalculator

  • Outsourcing van NOC-stack: Als u besluit om gebruik te maken van NOC-services en u over diverse pakketten van uw provider beschikt, kunt u de betreffende gegevens in deze sectie invullen, waarna het subtotaal wordt berekend.

MSP-prijscalculator

  • Aanvullende berekeningen: De meeste MSP's werken met een prijs per werkplek, maar het is vaak ook goed om te weten hoe de uiteindelijke cijfers zich op het endpointniveau verhouden. Het is mijn ervaring dat we bij twee vergelijkbare klanten om welke reden dan ook voor de ene veel meer endpoints beheren dan voor de andere, wat leidt tot extra uren die aan het beheer van hun omgeving moeten worden besteed. Daarom zou ik bij het uitbrengen van een offerte in een dergelijk scenario daar rekening mee houden en waarschijnlijk de prijs per werkplek verhogen. Deze „geavanceerde” berekeningen zijn bedoeld ter ondersteuning van dat proces.   

  • COLA-factor (Cost of Living Allowance - Kosten van levensonderhoud) op het tabblad TECH-kosten besteed Ik zie steeds vaker dat MSP's externe technici inhuren, waarbij hun vergoeding wellicht moet worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud in een bepaald gebied. Als u een standaardsalaris voor technici hanteert, terwijl u een technicus in een ander gebied inhuurt, kunt u de COLA-factor gebruiken om diens vergoeding naar boven of beneden bij te stellen, afhankelijk van de uitkomst van de COLA-berekening.   
  • Als u nu de COLA-factor in C9 invult, wordt deze op alle TECH-niveaus toegepast. Als u voor een technicus een andere COLA-factor moet toepassen, verwijdert u de vergelijking waarmee de waarde wordt overgebracht.

Aan berekening van TECH-kosten besteed toegevoegde niveaus: We hebben de niveaus uitgebreid om MSP's met meer dan drie technici typen tegemoet te komen.

De juiste prijsstrategie is een complexe aangelegenheid bij managed service-overeenkomsten. Managed Service Providers moeten steeds vaker een breed scala aan instrumenten en ondersteuningsniveaus aan klanten bieden. Rekening houdend met de kosten van bedrijfsvoering moeten we nu echt weten waar resources worden toegewezen en moeten we exacte totalen voor die aantallen hanteren. Bij het aanpassen van de Prijscalculator hadden veel van de updates betrekking op TECH-kosten. Bij het leveren van IT-service binnen het kader van een managed services-overeenkomst betreffen de hoogste kosten doorgaans de kosten van buitendiensttechnici. Ik raad u aan vooral tijd te besteden aan het nauwkeurig vastleggen van de exacte totalen voor dit onderdeel van de calculator.

Als u vragen hebt over de NinjaRMM managed service-prijscalculator of feedback wilt geven, kunt u rechtstreeks contact met mij opnemen via [email protected].

VIJF HAPKLARE TIPS EN TRAININGEN, VOOR UW BEDRIJF

Sluit u aan bij andere MSP's die op groei gericht zijn en laat uw bedrijf wekelijks profiteren van vijf nieuwe praktische tips voor extra verbetering.